Οι θέσεις φύλαξης της Βυζαντινής Οπλομαχίας

Οι θέσεις φύλαξης της Βυζαντινής Οπλομαχίας με ‘σπαθίον’ και ‘χειροσκουτάριον’

spathio kai xeiroskoutario side - cirlce

spathio kai xeiroskoutario front - circle

Οι θέσεις φύλαξης της Βυζαντινής Οπλομαχίας με ‘σπαθίον’

spathio front - circle

spathio side - circle

Οι θέσεις φύλαξης της Βυζαντινής Οπλομαχίας με ‘παραμήριον’ και ‘χειροσκουτάριον’

paramirio kai xeiroskoutario front - circle

paramirio kai xeiroskoutario side - circle

Οι θέσεις φύλαξης της Βυζαντινής Οπλομαχίας με ‘παραμήριον’

paramirio front - circle

paramirio side - circle

Οι θέσεις φύλαξης του Μακριού Σπαθιού 14ου – 15ου αιώνα

logo-poster-simple1

logo-poster-simple